Erling Ambles hjemmesider/ blogg

Velkommen til bloggen !

Her kommenterer jeg etter fattig evne verdens skjeve gang, i form av skriftstykker og tegninger. Jeg setter stor pris på alle slags tilbakemeldinger, spørsmål eller kritiske innvendinger. Alle slike kan sendes til:
mailadresse
Jeg forbeholder meg retten til å publisere eller å la være å publisere de kommentarene jeg får inn, alt ettersom hvor relevante eller interessante de er. Jeg vil likevel avstå fra publisering dersom avsender uttrykker ønske om at det ikke skal gjøres.


Her er listen over innlegg og tegninger som foreløpig er publisert:

Edderkoppenes nett handler om at internett ikke lenger først og fremst er en fri arena for utveksling av informasjon, men et system for totalovervåkning og manipulering av oss alle. Det er en sterk oppfordring om å lese Edward Snowdens selvbiografi "Systemfeil". Innlegget er publisert 1.september 2020.

Donald Trump er nå klar for høstens valgkamp, og vi andre får bare stålsette oss (publisert 1.september 2020).

Om hvordan oppfordringen om å holde avstand oppfattes litt forskjellig (publisert 1.september 2020).

"Flyselskapet Norwegian har løst sitt finansieringsproblem" (publisert 30.juli 2020), er en kommentar til at den kinesiske staten nå har skaffet seg en sterk eierposisjon i Norwegian.

"og etter oss..." (publisert 10.juni 2020), er en digital versjon av en utstilling som ble gjort av en gruppe arkitektstudenter i 1969. Den tok for seg en rekke ulike menneskeskapte trusler mot livet på jorden. Utstillingen har en uhyggelig aktualitet i dag, mer enn femti år etter at den ble laget.

En sammenfatning av den svenske strategien i kampen mot Corona-viruset. (tegning publisert 3.juni 2020).

Nå er vi alle Vladimir og Estragon, en betraktning rundt det at alle nå er tvunget til å vente (publisert 4.mai 2020).

Riv Y-blokken nå! (publisert 17.februar 2020).

Om de "sosiale media" (publisert 8.februar 2020).

Planeten (publisert mai 2019) tar for seg hvor alvorlig situasjonen med klimaendringene er.