erlingamble.com/ blogg


"Klimahysteri" eller "sunn fornuft" ?

Er klimaendringene naturgitte eller menneskeskapte ?

Det finnes noen mennesker som mener at det ikke skjer noen klimaendringer, og at alt snakket om dette kun er "hysteri". De er relativt få, og jeg vil anta at en del av dem også mener at jorden egentlig er flat, og at Bibelens skapelsesberetning skal forstås bokstavelig. Jeg er redd det ikke nytter å forsøke å diskutere med dem.

Men de fleste av dem som kaller seg klimaskeptikere medgir at det er mulig at vi nå opplever en endring av klimaet på jorden, men at dette i så fall utelukkende har naturlige årsaker. De viser til at klimaendringer har forekommet mange ganger i jordens historie. I perioder har store deler av de områdene der menneskene bor i dag vært dekket av enorme isbreer, andre ganger har klimaet vært tropisk så langt nord som på Svalbard. Vi vet lite om hva disse naturlige endringene skyldes, det kan ha å gjøre med endringer i solflekkaktiviteter, mindre kursendringer i jordens bane rundt solen etc. Og det er ikke umulig at vi nå er på vei inn i en slik naturgitt endring av klimaet på jorden. Vi må gi disse skeptikerne rett i at dette kan være en del av forklaringen. Men tatt i betraktning hvor raskt de pående klimaendringene har utviklet seg, og at dette i tid faller sammen med industrialiseringen som menneskene har gjennomført, er det mer sannsynlig at de klimaendringene vi opplever nå skyldes menneskelige aktiviteter.

Det finnes også et enkelt men tungt argument for at klimaendringene vi opplever i hovedsak er menneskeskapte. Det antas at det i lommer i jordskorpen finnes fossilt brensel tilsvarende 700 milliarder tonn karbon. Dette er solenergi fanget opp i form av planterester og annet organisk materiale gjennom flere hundre millioner år. Siden industrialiseringens gjennombrudd på slutten av 1700-tallet har menneskene iverksatt en storstilt forbrenning av dette. Vårt energiforbruk er så enormt at det antas at vi skulle kunne brenne opp alt sammen i løpet av ytterligere et par hundre år. Bortsett fra at vi da i mellomtiden trolig vil ha ødelagt forutsetningene for vårt moderne samfunn.

Å tro, eller late som man tror, at man i løpet av noen få hundre år kan forbrenne energiressurser som det har tatt hundrevis av millioner av år å bygge opp, uten at dette vil påvirke klimaet på jorden er i beste fall ytterst naivt. Mange vil hevde at det er kynisk.

Carl i Hagen er blant dem som mener at folk må slutte å høre på "klimahysterikerne" i FNs Klimapanel og heller bruke "sunn fornuft". Men hva er sunn fornuft ?

         

Det kan være at vi er så uheldige at klimaendringene vi ser er resultat av både naturgitte og menneskeskapte forhold. Det er lite trolig, men vi kan ikke se bort fra det. Uansett er vi nødt til å gjøre hva vi kan for å redusere de menneskelige aktivitetene som antagelig er den vesentlige årsaken til disse endringene. Hvis vi ikke gjør det, kommer vi til å oppleve naturkatastrofer i et omfang vi aldri har sett tidligere i menneskenes historie. Disse vil medføre enorme menneskelige lidelser og vil kunne ødelegge det vi kaller "sivilisasjonen". Carl I Hagen må gjerne kalle oss som påpeker dette for "hysteriske". Men når han gjør det, forteller han mer om seg selv enn om oss.