erlingamble.com/ blogg/ internett


Internett, en arena for frihet - eller et verktøy for manipulering og kontroll ?

Varsleren Edward Snowden tilhører den generasjonen som vokste opp sammen med internett på nittitallet. I sin selvbiografi forteller han entusiastisk om internetts barndom, om hvordan han og hans venner utvekslet ideer og lærte hverandre om nye måter å gjøre ting på, og hvordan voksne IT-folk villig vekk svarte på spørsmål fra ungdommene, uten å forvente seg noen penger eller andre motytelser. Og Snowden gjør seg tankeeksperimentet: Tenk om det kunne ha fortsatt på den måten... Men dette var altså før pengemenneskene og overvåkerne begynte å innse hvilke muligheter denne nye teknologien kunne by på. Og lenge før Mark Zuckerberg fikk ideen til Facebook.

Det kunne selvfølgelig ikke fortsette på den måten som det gjorde i begynnelsen. Men det er verdt å ha i bakhodet hva det kunne ha vært, når man ser på hva nettet nå har utviklet seg til i dag.

Jeg vil på ingen måte kritisere at nettet er blitt en markedsplass. Det er mange fordeler knyttet til det å handle på nettet. Samtidig må det påpekes at netthandelen til en viss grad har utkonkurert mer tradisjonelle handlemåter og dermed er en av årsakene til at mange småbutikker blir avviklet. Jeg er også tilhenger av at f eks politiet får bruke nettet til å bekjempe kriminalitet, selv om viktige diskusjoner må føres om hvor grensene for dette bør settes.

Men det jeg er svært kritisk til er hvordan de såkalte "sosiale media" har klart å skaffe seg en så enorm dominans over vår bruk av nettet, og i praksis er blitt de mektigste aktørene i verden, i stand til å ta livet av dagsaviser og andre media, og til å manipulere valgkamper etc etc.

Nedenfor finnes linker til ulike innlegg jeg har gjort om dette og lignende tema.


 
 • September 2021: "Vend ryggen til Google".
  Det finnes søkemotorer med større respekt for din integritet.
 •  
 • Mars 2021: "Wikipedia".
  Vi skal ikke ta gratisleksikonet for gitt.
 • Desember 2020: "Kunstig intelligens".
  Tror du at du vet hva det er ?
 • September 2020: "Edderkoppenes nett".
  Internett kunne ha vært en frihetens arena, men er overtatt av andre krefter. Her kan du bl a lese om Edward Snowdens avsløring av hva amerikanske underretningstjenester har holdt på med.
 • Februar 2020: "Sosiale Media".
  Slett ikke er så sosiale som de gir seg ut for å være.