Erling Ambles hjemmesider/ blogg

Er kunstig intelligens noe vi bør omfavne eller noe vi bør være skeptiske mot ?

Tja, hvem vet ?

Stephen Hawking var meget skeptisk, og fryktet at kunstig intelligens kan bli det som gjør endelig slutt på menneskeheten, kanskje allerede i løpet av de neste hundre år. På den annen side finnes det forskere som f eks Max Tegmark som også advarer mot hva som kan komme til å skje, men som også åpner for at kunstig intelligens vil kunne bidra til å løse flere av de problemene vi står overfor.

På den ene side vil det jo kunne være fint om kunstig intelligens i helsevesenet vil kunne stille mer presise og korrekte diagnoser enn det menneskelige leger er i stand til. Eller at den utvikler systemer som sørger for faktisk gjennomføring av de tiltakene som er nødvendige for at jordens temperatur ikke skal øke ut over togradersmålet.

Men på den annen side kan man også se for seg marerittaktige scenarier med minidroner utstyrt med automatvåpen eller giftampuller, styrt av programmer der ansiktsgjenkjenning eller automatisk DNA-avlesning inngår, som leter seg frem til bestemte personer som enten noen menneskelige maktutøvere eller rett og slett den kunstige intelligensen selv har kommet til at man bør avlive.

Dette er ikke lett å ta stilling til. Men det er heller ikke slik at vi kan velge om vi vil ha kunstig intelligens eller ikke. Det er noe som allerede er i ferd med å komme, uavhengig av hva vi måtte mene om det. Så det handler mer om å være forberedt på det, ta vare på fordelene det kan gi og samtidig utvise en sunn skepsis mot at det skal få dominere for mye.