erlingamble.com/ blogg


1  2   3   4 5  Neste

Elefanten i rommet.

Det er ubehagelig å snakke om klimaendringene og alt det som kan komme til å skje dersom vi ikke klarer å holde jordens temperatur under togradersmålet. Derfor blir det lett til at vi unngår å snakke om dem, de blir til en "elefant i rommet".

Men noen mener at klimaendringene ikke finnes, og hvis de likevel finnes, skyldes de naturens gang og er ikke noe vi kan gjøre noe med. Dette er oppfatningen til bl a Carl I Hagen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carl I Hagen har også gjort seg et resonnement om hvorfor klimaendringene ikke kan være menneskeskapte.