erlingamble.com/ blogg/ Putin


Vladimir Putin - en redd liten mann, besatt av å fremstå som stor og mektig.

Og besatt av å kunne gå over i historien som mannen som gjenreiste Russland som en stormakt i verden. Som altså har satt seg som mål å skru klokken tilbake et hundreår eller to.

I en tid da verden mer enn noen gang trenger ledere som klarer å ta tak i de virkelige utfordringene vi står overfor, er slike som ønsker å gjenreise gamle imperier det siste vi trenger. Først og fremst er dette en tragedie for russerne,

men som vi ser, i høyeste grad for Russlands naboland og egentlig for hele verden.

Noen vil kanskje hevde at jeg på min side er besatt av Putin, så mange ganger som jeg har gjort ham til emne for mine kommentarer. Det får jeg heller leve med, det er mange andre ting jeg er mer opptatt av. Men jeg har vanskelig for å bare la ham holde på, uten å kommentere det på min måte.