erlingamble.com/ blogg/ Putin


Putin-serien:
Forrige   Dette er nr 6 av i alt 7 tegninger   Neste

Navalnyj dømt på nytt, nå til ni års fengsel.

Aleksej Navalnyj ble 22. mars 2022 dømt til ni års fengsel for et påstått underslag fra sine egne organisasjoner, og for å ha utvist forakt for retten. Fra før av soner han en dom p to og et halvt år for brudd på meldeplikten etter en betinget dom fra 2014.

17.mai, mens vi nordmenn nok en gang kunne feire vårt lands frihet og uavhengighet, anket Navalnyj denne dommen, med den begrunnelse at den var politisk motivert. 24.mai ble denne anken avvist. Dommen er dermed rettskraftig, og straffen p ni år erstatter den tidligere idømte p to og et halvt år. Siden noe allerede er sonet, vil han nå ha åtte år igjen av dommen. Avgjørelsen innebærer at Navalnyj blir flyttet til en annen fangeleir enn den han hittil har sittet i, med mye strengere vilkår, blant annet enda dårligere muligheter for motta besøk. I tilllegg er Navalnyj fortsatt under etterforsking for påstått "ekstremisme", noe som kan gi ham ytterligere ti år i fengsel.

Dette viser oss hvor livredd Putin er for å ha Navalnyj p frifot i Russland, og hvor sårbart hans maktgrunnlag er overfor mennesker som våger å stille spørsmålstegn ved hans legitimitet som leder av Russland.

Navalnyj må slippes fri !

Denne saken viser også hvor brutalt Putins regime er villig til å være overfor alle tegn til opposisjon i landet. Dermed blir denne dommen nok en oppfordring til oss alle om støtte opp om Navalnyj og hans medarbeidere. Selv om situasjonen i øyeblikket kan synes noe håpløs, er det bare desto større grunn til skape mest mulig oppmerksomhet rundt dette overgrepet. I nabolandet Ukraina utkjemper modige mennesker en krig mot Putin på vegne av resten av Europa. Men internt i Russland er Navalnyj og kretsen rundt ham den viktigste motkraften mot Putins despoti.

Så dette er ikke bare et spørsmål om å protestere mot et juridisk overgrep, det handler om å støtte opp om dem som kjemper for å avvikle Putinregimet og stable på bena et demokati i Russland. Dette er et vitalt spørsmål også for resten av verden.

Du kan f eks slutte opp om Amnestys kampanje for å legge press på de russiske myndighetene i denne saken. Eller du kan gi tilsvarende støtte via Change.org som er en annen plattform for denne type kampanjer.