Velkommen til Erling Ambles hjemmesider,

bilde-sognsvann

og godt nytt år 2021 !

Verden har vært gjennom et svært spesielt år. Pandemien har medført at mange mennesker har dødd, og enda fler har blitt arbeidsløse eller har måttet se sitt livsverk lagt i ruiner. På den annen side har vi for første gang opplevd at hele verden har blitt rammet av ett og samme problem, og at når alvoret først gikk opp for oss, var det ingen grenser for hvilke økomomiske ressurser som kunne settes inn for å begrense skadevirkningene av det, og i løpet av rekordtid har forskningsmiljøene klart å frembringe effektive vaksiner mot viruset.

Pandemien må faktisk betraktes som en bagatell sammenlignet med det som venter verden dersom vi ikke klarer å holde økningen i jordens temperatur under togradersmålet. Erfaringene fra kampen mot viruset gir håp om at det skal kunne la seg gjøre også å få lagt om kursen hva gjelder klimaet og miljøet.

Jeg må innrømme at jeg lenge har vært nokså pessimistisk overfor dette. Det er lett å bli slått ut av alt det som ser ut til å gå i feil retning, slik at man overser at det også finnes litt av hvert av det motsatte. Det investeres i fornybar energi som aldri før. Det finnes tendenser til at unødvendig reise- og transportvirksomhet etter hvert reduseres. For å nevne noe.

Men det er noe helt annet som jeg vil slå et slag for akkurat nå. Et problem adskillig mindre enn både klimaet og pandemien, det er så. Mange betrakter kanskje ikke Facebooks dominerende stilling i verden som noe problem i det hele tatt. Jeg mener at de tar feil. Men det fine med dette problemet er at det nå faktisk er svært enkelt å gjøre noe med.

Dessuten har jeg gjort meg noen betraktninger rundt temaet "Elefanten i rommet", som kanskje enkelte vil kunne ha glede av.