erlingamble.com


Universet utstrekning ligger fullstendig utenfor menneskets fatteevne. Å se på stjernehimmelen er å se rett ut i uendeligheten, og samtidig ser millioner av år

bakover i tiden. I et slikt perspektiv blir det meste av den elendigheten menneskeheten har klart å få til på vår lille planet en måte litt bagatellmessig.