Erling Ambles hjemmesider/ arkitektur

Om å bli arkitekt

arkitektkontor

Tanken er at jeg her skal fortelle om hvordan det hadde seg at jeg allerede som barn fikk det for meg at jeg ville bli arkitekt, om veien frem til å slippe inn på arkitektstudiet, om livet på Arkitekthøgskolen i Oslo rundt 1970, og om den tøffe overgangen til yrkeslivet etterpå. Og om hvordan det

var å være arkitekt og hva jeg egentlig gjorde i alle de årene. Men dette er fortsatt under utvikling, det går nok noen måneder før det er noe særlig å vise frem. Denne tegningen er en foreløpig smakebit, den viser arkitektkontoret som holdt til i etasjen under oss i huset der jeg vokste opp.