erlingamble.com/ arkitektur


Arkitektur.

Jeg begynte å studere ved Arkitekthøgskolen i Oslo i 1968, og har siden syslet med arkitektur på ulike måter i mer enn femti år. Likevel har jeg etter at jeg opprettet dette nettstedet for tre år siden ikke ytret meg om arkitektur, med et enslig unntak. Det er to grunner til dette: For det første er det flere andre temaer som jeg anser som langt viktigere og mer brennende, som jeg derfor har latt dominere på disse sidene. For det andre opplever jeg at det meste av den offentlige debatten om arkitektur er preget av et mer eller mindre ugjennomtrengelig språk som blir en barriere for å gå inn i slike debatter.

Men fra tid til annen kommer jeg over bygg jeg kan bli begeistret for eller provosert av, og da får jeg lyst til kommentere dem. Og det har skjedd nå, og dermed åpner jeg nå arkitekturseksjonen på dette netttstedet.


  eller bare et brutalt påbygg ?
   Publisert 31.03.2022
  Om hvorfor riving var riktig.
   Publisert 17.02.2020