erlingamble.com/ om Erling


                                                                
                                    

Jeg er født i Oslo i 1948, og har bodd der mesteparten av mitt liv. De senere årene har jeg bodd i Stockholm. Jeg tok Diplom ved Arkitekthøgskolen i Oslo i 1975, og har siden jobbet som arkitekt i nærmere 45 år. Mer om det kan du se under den andre fliken.

Mine viktigste interesser er de som dette nettstedet tar for seg. Jeg mener at miljøspørsmålene er vår tids uten sammenligning viktigste utfordring. Jeg er redd for at vårt fokus på økonomisk vekst og vår manglende forståelse for hvor avhengige vi er av alle de andre formene for liv på denne planeten er i ferd med å kjøre oss utfor stupet.

Jeg har alltid vært et lesende menneske, og noe over gjennomsnittet interessert i teater. (Jeg tok Grunnfag Teatervitenskap under et avbrekk fra arkitektyrket i 1995/96). Jeg lar meg lett fascinere av mange slags saker, som historie, språk, etymologi, matematikk, astronomi etc. På den annen side er jeg notorisk umusikalsk og forstår meg ikke på fotball. Som pensjonert arkitekt forsøker jeg å lære meg mer om det å tegne, på ulike måter. Jeg bor i en stor by, men er helt avhengig av å komme meg ofte ut i skogen, til havet eller til fjells.

Jeg har en voksen datter og et barnebarn som bor i Oslo. Jeg er gift med Vigdis Bøhmer, som har holdt på med litt av hvert i sitt liv, men i de senere år har gitt seg til å utforske sitt talent for å male.

gutt som ligger på gulvet og tegner   planeten jorden   selvportrett
klopp i skogen   Skjærgård, havblikk 
vinterlandskap   blad   Teatersal