Erling Ambles hjemmesider/om Erling

Litt om mitt liv

Jeg er født i Oslo i 1948, og har levd mesteparten av mitt liv der. Men i de senere år har jeg vært nesten like sterkt knyttet til Stockholm, hvor jeg bor nå.

Jeg er utdannet arkitekt fra Arkitekthøgskolen i Oslo, hvor jeg tok diplom i 1975. Jeg har siden arbeidet i drøye 40 år som arkitekt i en rekke forskjellige sammenhenger i Oslo. Jeg vil senere lage en egen side om hva som kom ut av det. Etter flere år med nedtrapping er jeg nå pensjonist på heltid.

Jeg ble arkitekt først og fremst fordi jeg som barn var veldig glad i å tegne. Jeg var faktisk ikke fylt ti år da jeg bestemte meg for hva jeg ville bli. Og selv om jeg til tider har lurt på om jeg skulle kunne ha vært noe annet, så har jeg egentlig aldri angret.

Jeg mener at miljøødeleggelsene som vi har utsatt planeten for, er vår tids viktigste problem. At det er forholdsvis få som later til å ha tatt dette alvorlig inn over seg, gjør meg svært bekymret.

Etter tyve års virksomhet som arkitekt tok jeg et "sabbatsår", som jeg brukte til å studere teatervitenskap. Hvorfor jeg gjorde det, og hva som kom ut av det, finner du mer om her.