erlingamble.com/ teater


Teateret - stedet der livet møter seg selv.

Jeg har alltid hatt en spesiell interesse for teater. Ikke slik at jeg har ønsket at jeg var skuespiller eller noe slikt (det måtte i tilfelle ha vært scenograf). Det har mer vært slik at jeg har vært en over gjennomsnittet interessert tilskuer. Men det har vært såpass alvorlig at jeg på et tidspunkt tok et sabbatsår fra arkitektyrket og leste teatervitenskap ved Universitetet i Oslo. Jeg har aldri hatt direkte nytte av det, men det var et veldig interessant år. Nedenfor finnes litt om noe av det som kom ut av det.
Natinaltheatret TEATERETS MAGI
Jeg var svært liten første gang
jeg ble tatt med dit.
Dario Fo
TROLLMANNEN FRA NORDITALIA
En av de aller største
magikerne teateret har frembragt.
 
Artaud og Grotowski ARTAUD OG GROTOWSKI
To av de mest kontroversielle teaterteoretikerne i det 20. århundret.