Erling Ambles hjemmesider/ blogg/ "og etter oss..."

Forrige  1  2   3   4   5  6  7   8   9  10   11   12   13 14   15   16   Neste      

   

Den gang var den rådende definisjonen av levestandard lik brutto nasjonalprodukt dividert med antall innbyggere. Et land som produserte mye i forhold til innbyggertallet hadde pr definisjon høyere levestandard enn et land som produserte lite. Dette reflekterte vårt behov for materielle goder, men ingen andre verdier ble tillagt vekt, så som betydningen av urørt natur,artsmangfold, fravær av støy etc etc. I dag er nok en lang rekke slike verdier blitt trukket inn i det vi legger i begrepet levestandard. Utstillingen "og etter oss..." var en del av en bevegelse som har resultert i en slik endring i måten vi tenker på.