Erling Ambles hjemmesider/ blogg/ "og etter oss..."

Forrige  1  2   3   4   5  6  7   8   9  10   11   12   13  14  15  16  Neste
    

   

Bevisstheten fantes om at menneskeheten i løpet av et par hundre år er i ferd med å brenne opp lagere av fossil energi som det har tatt millioner av å bygge opp. Men at dette i neste runde skulle medføre vesentlige endringer klimaet på jorden hadde vi ikke tenkt på ennå.

Man var klar over at plantevernmidler etc utgjorde en trusel mot langt mer enn det enn det var meningen at de skulle angripe. Men det var nok mange andre nye materialer som fikk passere under radaren, fordi ingen var klar over deres bivirkninger og i hvilken grad de kunne bygge seg opp oppover i næringskjedene.