Erling Ambles hjemmesider/ blogg/ "og etter oss..."

Forrige  1  2   3   4   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  Neste
  

    

Etter hva jeg har kunnet finne ut er det i dag ca 33% av alle mennesker som ikke har tilgang til tilfredsstillende sanitære forhold og toaletter (iht FN-sambandet), ca 10% som ikke har tilgang på rent vann (iht Kirkens nødhjelp), og analfabetismen skal ha sunket til ca 10% (iht NORAD). Så dette er også

eksempler på områder der verden faktisk har gått fremover. Men det er stadig et stykke å gå, særlig når det gjelder sanitærforhold. Og det at tilgangen på rent vann ser ut til å ha blitt mye bedre kan fort endre seg negativt som følge av klimaendringer som er på gang.