Erling Ambles hjemmesider/ blogg/ "og etter oss..."

Forrige  1  2   3   4   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  Neste
  

    

Tilgangen til prevensjon var vesentlig dårligere i 1969 enn den er i dag, det er nok et av de områdene der verden faktisk har gått fremover. Det er siden 1969 gått litt opp og ned med hvor mange mennesker i verden som sulter,

men etter de seneste oversiktene jeg har funnet, var det i 2018 ca 820 millioner mennesker i verden som ikke får nok mat. Dette tallet vil øke dramatisk som følge av klimaendringene, dersom man ikke klarer å holde temperaturøkningen under 2 grader.