Erling Ambles hjemmesider/ blogg/ "og etter oss..."

Forrige  1  2   3   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Neste
  

Det ble lagt stor vekt på befolkningseksplosjonen som den grunnleggende drivkraft bak de problemene vi står overfor. Dette poenget ble ytterligere understreket ved at en klokke i utstillingsområdet slo tre slag i sekundet, for å markere hver gang det var født et barn til.Dette er et dilemma, for når du sier at nå er vi faktisk blitt for mange mennesker her, vil du i neste øyeblikk bli spurt hvem du mener er for mange, og det er det selvfølgelig umulig å svare på. Men siden det i mange år har vært politisk tabu å ta opp dette problemet, har det bare fortsatt å vokse.

I dag er det sikkert mange som reagerer på at man brukte ordene "den hvite rase" og "de fargede raser". Men den gang var ikke begrepet "rase" like

betent som det er nå. Poenget var vel for øvrig å markere at det er "hvitingene" som har utbredt seg mest de senere hundreårene, siden mange kanskje tror at de hvite skal være i ferd med å komme i mindretall.

Det er mange og sterke krefter som ligger bak det folketallet stadig stiger. Det er en biologisk drift at mennesker vil ha barn. Samfunnet vil at folk skal skaffe barn for at det skal komme ny arbeidskraft som kan holde det hele i gang. Religiøse autoriteter motarbeider fødselskontroll og svangerskapsavbrudd for å verne om "det ufødte liv". At det stadig økende folketallet kan resultere i en katastrofe i relativt nær fremtid er det ikke så mange som later til å ta inn over seg.