erlingamble.com/ bokhyllen


Aksel Sandemose: "En flyktning krysser sitt spor"
- boken om Janteloven

Jeg leste denne boken første gang som 17-åring, og husker at jeg da syntes den virket som en samling reflekterte betraktninger fra en mann jeg oppfattet som klok. Da jeg leste den om igjen mer enn femti år senere fremstod de mer som en gretten gammel manns sutring over at han hadde fått en så dårlig start i livet. Egentlig hadde jeg derfor tenkt å la være å ha den med i denne "kanonen", men kom etter hvert til at jeg likevel skulle ta den med. For det første fordi det at opplevelsen ble så forskjellig ved annen gangs lesning viser at jeg ikke er den samme som jeg var. For det andre fordi dette altså er boken der Sandemose lanserte Janteloven, som vel er den vesentligste årsaken til hans berømmelse. Janteloven er en sammenfatning av hvordan han opplevde at menneskene i hans fødeby holdt hverandre nede, noe han senere fant ut at de gjorde de fleste andre steder også. Dette er Janteloven:

  1. Du skal ikke tro at du er noe.
  2. Du skal ikke tro du er like mye som oss.
  3. Du skal ikke tro du er klokere enn oss.
  4. Du skal ikke innbille deg at du er bedre enn oss.
  5. Du skal ikke tro du vet mer enn oss.
  6. Du skal ikke tro du er mer enn oss.
  7. Du skal ikke tro at du duger til noe.
  8. Du skal ikke le av oss.
  9. Du skal ikke tro at noen bryr seg om deg.
  10. Du skal ikke tro du kan lære oss noe.

Dette er Jantes grunnlov. I tillegg beskriver Sandemose det han kaller Jantes straffelov, som kort og godt lyder:
     Du tror kanskje ikke jeg vet noe om deg ?

Men den tredje grunnen er den viktigste. Den er det aller siste avsnittet i boken, som faktisk er en reflektert betraktning fra en mann som kanskje likevel var litt klok. Jeg har ofte har tenkt på disse ordene opp gjennom årene siden jeg leste dem som 17-åring :

I det indre av Newfoundland ligger det et fjell. Det heter Halfway Mountain. Det rager opp i et temmelig flatt skogområde, og ser derfor kanskje høyere ut enn det er. På en jakttur kom jeg en gang hele veien rundt Halfway Mountain, og la merke til hvordan et slikt fjell ser helt annerledes ut for hver gang man flytter seg bare et lite stykke. Du kan få tusen beskrivelser av Halfway Mountain, og de er alle like riktige. Jeg føler sterk trang til å si deg det nå, og kanskje er det de viktigste ord i denne boken, at fjellet er stort og har mange sider, men den som lå lenket til jorden så Halfway Mountain kun fra det sted hvor han lå.

Aksel Sandemose var født som Axel Nielsen i Nykøbing på Mors i 1899. Hans mor var norsk, og i 1921 skiftet han navn til Aksel Sandemose etter hennes familiebakgrunn. Sine første bøker skrev han på dansk, men i 1930 flyttet han til Norge og begynte å skrive på norsk. "En flyktning krysser sitt spor" ble utgitt i 1933. Han ble innstilt til Nobelprisen i litteratur på slutten av 1950-tallet, men ble aldri tildelt den. Han døde i København i 1965.