erlingamble.com/ bokhyllen


Robert M Pirsig

Robert M Pirsig var en amerikansk filosof og forfatter (1928 - 2017). Han skrev kun to bøker, den ene ble en kultbok som har solgt i millioner av eksemplarer over hele verden. Den andre ble av en eller annen grunn ikke samme suksess, selv om den er minst like tankevekkende.

"Zen and the Art of Motorcycle Maintenance
- an Inquiry into Values" (1974)

Jeg nøler ikke med å erklære at hvis jeg skulle velge én bok som skulle være den aller beste jeg noen gang har lest, ville dette ha vært denne.

Men hva har Zen-buddhisme å gjøre med motorsykkelmekking ?

Kanskje mer enn man tror. Et eksempel fra boken: Tenk deg at motorsykkelen ikke vil starte. Du har sjekket alt du kan komme på som skulle kunne forklare saken, men den starter fortsatt ikke. Du aner ikke hva du skal gjøre. Du er tom, nullstilt. Da er du egentlig i en tilstand som ligner noe zen-munkene prøver å oppnå gjenom sine meditasjonsøvelser. Det er i en slik situasjon at sjansene er størst for tenke helt nye tanker eller få helt nye ideer. Det er ikke sikkert de nye tankene eller ideene nødvendigvis løse det problemet du står overfor, men kanskje de kan løse et helt annet problem ?

Veldig kort fortalt handler denne boken om en mann som reiser med motorsykkel fra det amerikanske Midtvesten, opp i Rocky Mountains og ned til Stillehavskysten. Men denne ytre handlingen utgjør kun ca 5% av boken. Resten er noe man må kalle en filosofisk thriller. Mannen har nylig vært gjennom en alvorlig personlig krise som endte med at han ble innlagt på et mentalsykehus. Bakgrunnen var at han en ettermiddag på den skolen der han underviste i filosofi og retorikk hadde begynt å gruble over hva begrepet "kvalitet" egentlig betyr. Resultatet av denne grublingen er det som legges frem i form av denne filosofiske thrilleren.

Pirsig legger frem relativt tunge filosofiske spørsmål på en så engasjerende måte at det er vanskelig å legge boken fra seg, bortsett fra de pausene man må ta for å la tankene synke i seg. For få andre bøker jeg har lest har evnet å sette i gang nye tanker hos meg selv i samme grad som denne har.

Det vil føre for langt her å redegjøre noe særlig for innholdet i boken utover dette. Men man kan si at Pirsig gjør et veldig godt forsøk på å finne ut hvordan vi skal kunne forstå verden, etter at Einstein og de andre kjernefysikerne for 120 år siden fant ut at den "objektive virkeligheten" ikke finnes. Dette kan du lese mer om i omtalen av Gary Zukavs bok "The Dancing Wu Li Masters".  
 

"Lila - an Inquiry into Morals" (1991)

Nå er vi på en seiltur på Hudsonelven nedover mot New York City. Reisefølget denne gang er den yngre kvinnen Lila, som han tilfeldig plukker opp i en av havnene langs elven. Som i den første boken utgjør reiseskildringen en mindre del av boken, det meste er også denne gang en filosofisk thriller. Det handler om en videreføring av de tankene han lanserte i "Motorsykkelboken". Nå forsøker han å skape et mer fullstendig rammeverk for en forståelse av absolutt alt - universet og de lover som styrer det, det vi kaller ikke-organisk materie, hvordan livet har oppstått nærmest i en slags ulydighet mot universets lover, hvordan livet har utviklet seg fra de aller første og primitive virusformene til det foreløpige høydepunkt i mennesket, hvordan mennesket i sin tur har utviklet avanserte samfunn som visserligen har gitt mange av oss et mye bedre liv, men som også styrer og manipulerer oss i mye høyere grad enn de fleste av oss er klar over - og endelig, utviklingen av vår evne til å tenke og reflektere over det hele, og dermed også til å motstå de begrensninger ulike samfunn utsetter oss for. Dette rammeverket kaller han "dynamisk kvalitet", og han mener det har mye til felles med det de amerikanske urinnbyggerne kaller "den Store Ånd", den store sammenheng de så i naturen. Og i tanken om dette rammeverket ligger også en tanke om det hele tiden utvikles høyere former for moral, slik undertittelen gir en antydning om.  
 

"On Quality - an Inquiry into Excellence" (2022)

Fem år etter Robert M Pirsigs død har hans enke Wendy M Pirsig foretatt en samling og redigering av hans etterlatte papirer. Dessverre viser det seg at resultatet ikke er særlig interessant. Rekkefølgen av de ulike tekstene virker nokså tilfeldig, og det er vanskelig å se på hvilken måte det er tenkt at de skal henge sammen. De som har lest Motorsykkelboken og/ eller Lila vil ikke finne mye nytt her, og de som ikke har gjort det vil jeg varmt anbefale å heller lese dem enn enn denne her. Det eneste som gav meg noe var den lille skildringen av Pirsigs livshistorie som hun har lagt inn.


Til tross for tittelen, og til tross for at emnene absolutt berøres, handler boken egentlig ikke så veldig mye om hverken Zen-buddhisme eller hvordan man vedlikeholder en motorsykkel. Hvis noen skulle ha trodd det.