erlingamble.com/bøker


Klas Östergren om Gentlemen, Gangstere og Renegater

Klas Östergren er en svensk forfatter født 1955. Han fikk sitt litterære gjennombrudd med romanen "Gentlemen" i 1980. Denne skulle med tiden vise seg å være første bind i en trilogi der det andre bindet, "Gangsters" kom 25 år senere og det tredje, "Renegater", først i 2020, 40 år etter det første bindet.

Klas Östergren ble innvalgt i Svenska Akademin i 2014, og inngikk dermed i noen år blant de utvalgte som bestemmer hvem som skal få Nobelprisen i litteratur. Høsten 2017 oppstod en dyp konflikt blant Akademins medlemmer som følge av at det var blitt avslørt at en mann med nære koplinger til Akademin gjennom flere år hadde stått for omfattende seksuelle trakasserier og flere voldtekter. Klas Östergren reagerte sterkt på at et flertall av Akademins medlemmer ville forsvare mannen og helst dysse ned saken. Han valgte derfor å trekke seg fra Akademin våren 2018.

Normalt har diskusjonene i Svenska Akademin vært hemmelige. Men som følge av det høye konfliktnivået og den store offentlige interesse for hva som egentlig foregikk på de dramatiske møtene vinteren 2017/ 2018 valgte Östergren å bryte med Akademins vedtekter og gå ut offentlig med en redegjørelse for hva som hadde skjedd på disse lukkede møtene. Dette gjorde han ved å la dette inngå som en del av romanen "Renegater", som han hadde under arbeid, og som egentlig altså er den avsluttende delen av den trilogien som ble påbegynt med "Gentlemen".

Jeg leste "Gentlemen" og "Gangsters" like etter at "Gangsters" var kommet ut i 2005, og har nå lest dem om igjen etter å ha lest "Renegater". "Renegater" kan utmerket godt leses selv om man ikke har fått med seg de to første bindene i trilogien. Men jeg har hatt stort utbytte av å lese alle tre i sammenheng.

"Gentlemen" kan i første omgang virke som en roman om unge kunstnerspirer i Stockholm på slutten av 70-tallet, med den noe mytomane musikeren Henry Morgan i sentrum. Men etterhvert kommer det frem en mørkere historie om hvordan svenske industribedrifter på 30- og 40-tallet i all hemmlighet forsynte Nazityskland med våpen og militærmateriell, og at de som organiserte dette fortsatt hadde nøkkelposisjoner i svensk næringsliv og statsadministrasjon. Og ikke minst, at det foregikk et arbeide i det skjulte for å sørge for at denne virksomheten fortsatt skulle holdes utenfor offentlighetens lys.

Til sammen er dette en historie som fyller mer enn 1600 sider og strekker seg over nesten nitti år. Den er satt sammen av flere historier som til sammen gir et mangesidig bilde av Sverige gjennom disse årene. Den tar opp mange viktige ting, er underholdende og til tider svært spennende. Ikke minst er det fascinerende hvordan Östergren i siste del av "Renegater" på en overraskende måte klarer å sette skandalen i Svenska Akademin inn i en større sammenheng.

Tilbake til bokhyllen.