erlingamble.com/ bokhyllen


Tom Kristensen: "Hærværk"

Dette er en undergangsroman som går dypere enn de fleste andre slike.

Hovedpersonen, Ole Jastrau, er i begynnelsen av boken litteraturanmelder i Danmarks største avis, og er altså en sentral person i kulturlivet i København i slutten av 1920-årene. Men livet er ikke enkelt, anmelderekesmplarene hoper seg opp der han sitter og jobber hjemmefra, der telefonen hele tiden ringer, samtidig som han skal passe på sin tre år gamle sønn. På toppen av det hele blir han oppsøkt av sine gamle bekjentskaper Sanders og Steffensen som konfronterer ham med hans radikale fortid.

Ole Jastrau opplever en dyp indre splittelse, og er dessuten ganske tørst. Han begynner å drikke, og snart går det fort nedover. Kone og barn forlater ham, og han mister sin stilling som litteraturanmelder i "Dagbladet". Men dette er noe langt mer enn en fortelling om det å drikke seg fra gård og grunn. Tidlig i boken blir vi forelagt et dikt av Jastraus gamle studiekamerat Stefan Steffensen:

Asiatisk i vælde er angsten.
Den er modnet med umodne aar.
Og jeg føler det daglig i hjertet,
som om fastlande dagligt forgaar.

Men min angst maa forløses i længsel
og i syner av rædsel og nød.
Jeg har længtes mod skibskatastrofer
og mod hærværk og pludselig død.

Jeg har længtes mod brennende byer
og menneskemasser på flugt,
mod opbrud, som ramte alverden,
og et jordskjælv, som kaldtes Guds tugt.

Dette uhyggelige diktet utgjør en kjerne i romanen. Man skal huske på at dette er skrevet et par år før nazistene tok makten i Tyskland. Men selv om diktet kan virke uhyggelig profetisk, er romanen mye mer mangesidig. Det er ikke en roman om krigen som skal komme ti år senere, det er først og fremst en roman om å gå til bunns i København. Den har også vært kalt "en sprogkunstners forunderlige kærlighedserklæring til en by."

Tom Kristensen var født i London i 1893 og oppvokst i København. "Hærværk" kom ut i 1930 og er hans mest kjente roman. Han døde i 1974.