erlingamble.com/ bokhyllen


Ken Follett: "Fall of the Giants", "Winter of the World", "Edge of Eternity"

Dette er er et meget pretensiøst romanprosjekt der hele det tyvende århundret blir nokså inngående skildret, det hele fordelt på tre bind og drøye tre tusen sider. Vi følger fire familier gjennom tre generasjoner, en amerikansk, en britisk, en tysk og en russisk. Disse fire familiene har det til felles at deres medlemmer alltid er tett på alle viktige historiske personer og hendelser, og kan gi oss øyenvitneskildringer av det som skjer. Samtidig er de tegnet såpass troverdige at vi opplever dem som virkelige personer som vi kjenner sympati eller antipati overfor, alt ettersom. Det fantastiske er at forfatteren klarer å sy sammen dette enorme materialet til en historie som vi klarer å følge med i og bli så oppslukt av at det er vanskelig å legge disse bøkene fra seg før man er kommet seg gjennom alle de mer enn tre tusen sidene.

Ken Follet er en nesten uhyggelig profesjonell forfatter, som har nedlagt et enormt research-arbeide i forkant av skriveprosessen. Han er født i Wales i 1949, fikk sitt gjennombrudd som forfatter i 1974 med "Nålen", og har siden skrevet en lang rekke bestselgere. Han regner selv med å ha solgt rundt 90 millioner bøker i hele verden.