erlingamble.com/ bokhyllen


Lewis Carroll: "Alice's Adventures in Wonderland" & "Through the Looking Glass"

Dette er to eventyrfortellinger man aldri blir ferdig med. De kom ut i Oxford i 1865 og 1871. Lewis Carroll er et pseudonym for Charles Lutwidge Dodgson (1832 - 1898), som egentlig underviste i matematikk ved et college i byen. "Wonderland" ble først gitt i en håndskrevet utgave til Alice Lidell, datteren i en familie tilknyttet det samme colleget, men ble altså gitt ut som en riktig bok året etter.

I "Wonderland" gir Alice seg til å følge etter en dresskledd kanin ned gjennom et hull i jorden, og kommer til en verden der det meste er annerledes. Hun drikker av mystiske flasker hun finner og blir vekselvis veldig liten og veldig stor. Hun treffer en rekke mennesker og dyr som oppfører seg som en slags mennesker, men som alle følger helt andre regler enn dem Alice er vant til. Og ikke minst treffer hun kortstokkens nokså despotiske Spardronning, som uavlatelig vil sine undersåtter henrettet ved halshugging.

I "The Looking Glass" handler det om at Alice kryper gjennom det store speilet over kaminen hjemme hos sin familie, og kommer til den speilvendte verden, der det også viser seg at mangt og meget er annerledes. Her er det en like despotisk dronning fra sjakkbrettet som hersker, og som forklarer for Alice hvilke regler som gjelder. Eksempelvis beordrer hun uten forvarsel Alice om å gi seg til å løpe svært fort, sammen med dronningen, og de løper og løper, svært lenge, synes Alice, men når de omsider stanser, viser det seg at de er på akkurat samme sted som der de begynte. Dette synes jo Alice er nokså underlig, og hun forklarer dronningen at i det landet der Alice kommer fra pleier man å komme til et annet sted når man har løpt så lenge. "Du må komme fra et veldig langsomt land" svarer dronningen, "Hvis du vil fortsette å være der du er i dette landet, så må du løpe så fort du bare kan, og hvis du ønsker å komme til et annet sted, må du løpe minst dobbelt så fort som det". Dette ble altså skrevet i 1870, men beskriver vel nokså presist hvordan mange mennesker i vår tid kan oppleve sine hverdager.

Alice drikker te med marsharen, hattemakeren og den søvnige musen. En av John Tenniels illustrasjoner til originalutgaven.


Den røde dronningen forklarer Alice hvilke regler som gjelder. En annen av John Tenniels illustrasjoner til originalutgaven.