Erling Ambles hjemmesider/teater

Mitt dukketeater

I første omgang fikk jeg altså, en sterk trang til å bygge meg mitt eget dukketeater. Og jeg fikk faktisk også gjennomført det, antagelig med mye hjelp fra faren min, jeg tror ikke jeg var mer enn åtte- ti år. Det var en nokså vaklevoren konstruksjon av tynne trelister og pappskiver. Dukkene var også pappskiver, de var montert på treklosser som kunne skyves frem og tilbake ved hjelp av hyssinger som jeg kunne styre fra der jeg stod bak scenen. Det var et sinnrikt system jeg antagelig hadde sett i en eller annen bok om forskjellige måter å lage dukketeater på.

Noen stor dramatikk ble aldri spilt på den lille scenen. Jeg var som nevnt mer opptatt av sceneteknikk enn av hva skuespillerne egentlig holdt på med. Og ettersom teaterbygningen, til tross for min fars velvillige bistand,hadde en del alvorlige konstruktive svakheter, brøt den antagelig sammen etter kort tids prøvevirksomhet.

Da jeg mange år senere var kommet inn på arkitektstudiet, vet jeg at tanken streifet meg på i stedet å bli scenograf. Det ble det heller aldri noe av. Jeg ble i stedet en "vanlig" arkitekt. Men dragningen mot teateret var på ingen måte død. I alle år har jeg fortsatt å gå mye på teater.