Erling Ambles hjemmesider/Sophus


Om bakgrunnen for at Sophus er bekymret for at det ikke skal bli noen plass igjen til ham kan du lese mer om her