Erling Ambles hjemmesider/Sophus

Hils på Sophus, dette nettstedets egen huskatt.

Sophus påstår at navnet hans betyr "visdom". Det ville være mer naturlig å tenke seg at det skulle bety "latskap". Som katter flest tilbringer han det meste av tiden med å sove. Selv sier han at det at han sover så mye nettopp viser hvor smart han er.

Det er litt uklart hvor han er kommet fra. Sannsynligvis har han hoppet inn gjennom et vindu som har stått åpent. Det er viktig å passe på å ikke la vinduer stå åpne hvis du ikke vil ha katter inn i nettstedet ditt.

Nå har han altså fått rollen som dette nettstedets huskatt. Men selv mener han at eierforholdet er motsatt. Han er jo katt. Hva slags rolle han mener jeg har i denne sammenhengen er også litt uklart. Jeg antar at han betrakter meg som en slags vaktmester eller annen type ansatt. En som passer på at matskålen hans fylles opp og at sandkassen hans renses. Noen må jo gjøre det også.

Når Sophus iå kreve egne sider slik at også hans syn på sakene kan komme frem.