Erling Ambles hjemmesider/bøker

Allen Ginsberg: "Hyl og andre dikt"

Allen Ginsberg (1926 - 1997) var en av forgrunnsfigurene iden såkalte Beatnickgenerasjonen i USA, sammen med bl a Jack Kerouac og William Burroughs. Han er mest kjent for det diktsamlingen "Howl and other Poems", som ble utgitt i USA i 1956. Denne samlingen var tilegnet nettopp bl a Kerouac og Borroughs. Den ble utgitt på norsk i 1968, oversatt av Olav Angell. I samlingen inngår også diktet "Amerika", som avsluttes med strofen "Amerika jeg legger min svake skulder mot hjulet".