Erling Ambles hjemmesider/ blogg

Presidentvalget i USA nærmer seg:

Vi står foran en nokså slitsom tid.