erlingamble.com/ blogg


En sammenfatning av Sveriges strategi mot Coronaepidemien:

For dem som ikke er inne i svenske forhold og forkortelser: De to personene som gjemmer seg bak epidemologen Anders Tegnell er Sveriges statsminister Stefan Löfven og sosialminister Lena Hallengren, "SKR" står for "Sveriges Kommuner och Regioner" og "MSB" for "Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. "Socialstyrelsen" blir av en eller annen grunn alltid omtalt under fullt navn, uten noen slik forkortelse.