Erling Ambles hjemmesider/ blogg

Spredningen av Covid-19 i Stockholm og Oslo.


Dette diagrammet er laget ved å sammenstille løpende statistikkrapportering fra Oslo kommune og Folkhälsomyndigheten i Sverige .

Som nordmann bosatt i Stockholm har jeg et visst grunnlag for å sammenligne hvordan Norge og Sverige har håndtert pandemien.

Samme sykdom, ulikt omfang.

De fleste er kjent med at mens Norge har gjennomført relativt strenge tiltak for å begrense smittespredningen, har man i Sverige vært mer forsiktige og i høyere grad forsøkt å opprettholde et normalt dagligliv. Dette har dessverre for Sveriges del ført til pandemien har fått et mye større omfang enn i Norge. Frem til midten av mai 2021 har man i alt hatt noe over 1 million smittede totalt, og mer enn 14 000 mennesker er døde. I Norge er tilsvarende tall
119 000 smittede og 774 døde. Per capita er det ca fire ganger så mange som er blitt syke i Sverige, og ni ganger så mange som er døde.

Denne våren har begge land blitt rammet av det som er blitt kalt den tredje bølgen. I begge land er det hovedstadsregionene som er blitt hardest rammet av denne. I Oslo medførte dette at man iverksatte de strengeste tiltakene hittil under pandemien. I Stockholm ble det ikke gjort vesentlige endringer, man fortsatte med de relativt milde restriksjoner man har hatt hele tiden.

Har situasjonen i Oslo i 2021 vært verre enn i Stockholm ?

Da jeg hørte om de strenge tiltakene i Oslo, og registrerte at det ikke kom noe tilsvarende i Stockholm, stilte jeg meg spørsmålet om det nå var slik at smittesituasjonen i Oslo var blitt vesentlig verre enn i Stockholm. Det viste seg at det er motsatt, slik man kan se av diagrammet over.

Dette diagrammet viser to ting: For det første at de tiltakene som befolkningen i Oslo har måttet leve med i noen måneder faktisk har virket. For det andre at det noe friere liv befolkningen i Stockholm har kunnet glede seg over, har en kostnad i form av at smittespredningen nå er tre ganger så høy som i Oslo.

Det er sikkert en del mennesker i Stockholm som tenker at dette kanskje ikke er så farlig, siden det nå er yngre mennesker som blir smittet, og av dem er det ikke så mange som blir alvorlig syke. Men da ser man bort fra at jo flere som blir smittet, jo flere blir også alvorlig syke, og at dette igjen øker belastningen på sykehusene, der personalet på intensivavdelingene har arbeidet under et umennesklig press i mer enn et år, og er i ferd med å bryte sammen.