erlingamble.com/ blogg


Facebook er ute, nå er det WT.Social som gjelder.


Det er kommet en ny bussrute i byen.  
 

Jeg vil på det sterkeste oppfordre alle til snarest å lukke sine Facebook-kontoer, og i stedet åpne konto i det nye nettsamfunnet WT.Social. Det siste er svært enkelt og gjort i en håndvending, man går bare inn på https://wt.social,

fyller inn navn, mailadresse, fødselsdato og foretrukket språk og lager seg et passord, og så er man med. Det å melde seg ut av Facebook har jeg hørt at skal være noe mer krevende, men ikke uoverkommelig.


Men hva er "WT.Social",
og hvorfor skal man flytte sin konto dit ?

"WT.Social" står for "Wiki Tribune Social" og er et nettsamfunn opprettet i oktober 2019 av "Jimmy Wales, som i sin tid også var initiativtaker til Wikipedia. ("Wiki" er et uttrykk fra hawaiansk som betyr "kjapp" eller "rask", men som i internettsammenheng brukes om et nettsted der tekster utvikles og korrigeres i et samarbeid mellom dem som leser dem). Jimmy Wales gjorde dette etter lengre tids frustrasjon over Facebook og Twitter. Wikipedia definerer WT.Social som et "sosialt nettverk for mikroblogging".

Slik presenterer WT.Social seg på sin forside:

  • Dette er et giftfritt sosialt nettverk.
  • Velkommen til et nettsted som ikke er styrt av annonsører.
  • Et nettsted som ikke selger videre opplysningene om deg som du legger ut.
  • Hvor det er du - og ikke algoritmer - som bestemmer hva du får se.
  • Hvor du umiddelbart kan korrigere feilaktige informasjoner.
  • Hvor aktører som sprer desinformasjon blir utvist og holdt ute.
  • Hvor du faktisk vil like å være.
  • Velkommen til et sosialt medium som er slik sosiala media skulle være.
  • Velkommen til WT.Social.

WT.Social har altså bare vært i drift i vel ett år, siden oktober 2019, og har foreløpig bare ca 465 000 brukere. Det er ikke mye sammenlignet med Facebooks 2,4 milliarder. Men en snau halv million er også ganske mange mennesker. Og det er uansett svært få av Facebooks brukere som har mer enn noen få hundre "venner". Så de fleste av de 2,4 milliardene er uinteressante for den enkelte brukeren.

Siden WT:Social er et ikke-profittdrevet nettsted, slipper du å forholde deg til uendelige rekken med personer som Facebook gjerne vil ha deg til å bli "venner med", eller tilsvarende oppfordringer til å bli med i ulike "grupper" som Facebook mener du burde være med i. Men det er ikke slik at det ikke er muligheter for å bli med i grupper i WT.Social. Der er de organisert rundt temaer, og kalles "subwikies". Det finnes mengder av subwikies du kan melde deg inn i. De er delt inn i grupper etter hvilket språk diskusjonene foregår på. For norske brukere finnes det foreløpig (20.12.2020) bare 18 grupper, men dette vil øke etterhvert som det blir fler norske brukere som oppretter nye grupper. På engelsk finnes det tusenvis av grupper som dekker en uendelighet av temaer.

Det kan være at WT.Social fremstår som noe mer orientert mot diskusjoner og temaer av felles interesse for flere mennesker enn Facebook til tider gjør. Så hvis du først og fremst bruker Facebook til å legge ut bilder av katten din eller hva du skal spise til middag, er det mulig at du føler deg mer hjemme på Facebook enn på WT.Social. Men du kan jo uansett teste den siste.

Med en konto i WT.Social får du en profilside som kan minne om tilsvarende hos Facebook. Du gis mulighet til å legge inn ditt eget profilbilde og portrett, og gi en kort presentasjon av deg selv.

 

Mine motforestillinger mot Facebook og de øvrige "sosiale media" kommer blant annet fra lesingen av disse to bøkene, som jeg varmt vil anbefale alle andre også å lese:

   

Jaron Lanier er en veteran i Silicon Valley. I boken sin legger han frem adskillig mer omfattende dokumentasjon av hvordan de "sosiale media" utnytter og manipulerer oss enn det jeg har plass til her. I sin selvbiografi "Systemfeil" beskriver Edward Snowden ikke bare den overvåkningen som NSA og CIA bedriver over oss alle. Han kommer også med avsløringer av de "sosiale media" av samme type som det Jarin Lanier legger frem. Men sist men ikke minst skriver han også om sin nostalgiske lengsel etter hvordan internett var da han var tenåring, før Google og Facebook etc gjorde mesteparten av nettet om til butikk. Du kan lese mer om disse bøkene på bloggene om "Sosiale Media" og "Edderkoppenes nett".

Og hva er det som er så galt med Facebook ?

1. Facebook seiler under falsk flagg.

Facebook liker å fremstille seg selv som en organisasjon som uselvisk fremmer kontakten mellom mennesker i hele verden:
Dette er et grunnleggende falskt bilde, og det er utrolig at FB i så høy grad har klart å opprettholde det som en slags "sannhet".


Dette er et mer korrekt bilde av Facebook. Facebook spinner sitt nett for å fange deg og meg og tjene penger på oss, på samme måte som edderkopper spinner sine nett for å fange insekter som de siden spiser.

Det at Facebook har klart å opprettholde inntrykket av å være en slags veldedig organisasjon er antagelig den mest lønnsomme bløffoperasjon i historien. Brukerne bør stille seg spørsmålet om hvordan det kan ha seg at selskapet i 2018 hadde en fortjeneste på den astronomiske summen 55 milliarder dollar eller nesten 500 milliarder kroner, når det er "gratis" å være med der ? Sannheten er jo at de 2,4 milliardene brukere slett ikke er Facebooks kunder, de er tvertimot det Facebook selger. Brukerne gir Facebook helt gratis en mengde opplysninger om seg selv, som Facebook organiserer og selger videre til selskap som sysler med markedsføring, kartlegging og manipulering av oss alle.

At Facebook er "gratis" er en del av bløffen og bidrar til å dekke over hvilke enorme verdier som hentes ut av brukerne. WT.Social er derimot virkelig gratis: ingen opplysninger om oss selges videre, og det forlanges ingen avgift for å være med. Virksomheten finansieres i stedet ved hjelp av donasjoner (på samme måte som Wikipedia).

2. Facebook skaper avhengighet og fremmer konflikter.

For å maksimere inntjeningen har FB utviklet en mengde avanserte algoritmer som utformer nettsidene slik at brukerne fristes til å tilbringe mest mulig tid der. Den endeløse strømmen med forslag til nye "venner" er én metode som brukes, systemet med "likes" er en annen. At dette fører til at en del mennesker føler seg mislykkede fordi de får færre "likes" enn andre, er ille nok, men likevel ikke det verste. Algoritmene prioriterer også informasjoner og nyheter som antas å føre til mest mulig trafikk på nettstedet (såkalt "klikkvennlige" nyheter ). I praksis betyr det at informasjon om voldsomme hendelser, fysisk vold, trusler etc prioriteres over innslag som forsøker mane til ettertanke og ro. I sannhetens navn skal det medgis at Facebook på ingen måte er alene om å bruke slike algoritmer, det gjør også diverse søkemotorer med Google i spissen. Denne egenskapen ved de såkalte "sosiale media" har i sin tur ført til at det som kunne ha vært edruelige diskusjoner på nettet i stedet er blitt arenaer for utveksling av skjellsord og trusler. Dette kan til og med ha bidratt til den oppblomstringen av terrorhandlinger og voldsdyrkende organisasjoner som vi har sett utvikle seg parallelt med med de såkalte "sosiale media".

3. Facebook utgjør en trusel mot demokratiet.

Facebook er et av de aller mektigste selskapene i verden. De er ikke alene om å utnytte dette til å trickse med sine regnskaper slik at de i de aller fleste land betaler latterlig lite i skatt, med de konkurransefordeler dette gir dem. Men i tillegg legger de beslag på en uforholdsmessig stor andel av annonsemarkedet i alle land, som igjen medfører at tradisjonelle aviser får vanskeligheter med å overleve. Dessuten er det blitt slik at mange mennesker har sluttet å lese aviser, og heller baserer seg på å følge nyhetene i "sosiale media". Fortsetter dette vil det til slutt ikke finnes økonomiske muligheter til å drive seriøs journalistikk. Vi kan da havne i en situasjon der vår eneste tilgang til nyheter blirdet de "sosiale media"s algoritmer finner frem til for oss, med de muligheter til kontroll over oss som dette gir. Vi bør ikke glemme den manipuleringen av det amerikanske presidentvalget i 2016 som Cambridge Analytica foretok nettopp ved hjelp av Facebook.

Facebooks enorme makt bygger på at så mange har valgt å ha en konto der. Dersom tilstrekkelig mange av oss bestemmer oss for i stedet å avslutte disse, vil selskapets makt og innflytelse skrumpe til et mer rimelig nivå. Valget er ditt: Vil du fortsette å bidra til å opprettholde Facebooks dominerende stilling i verden og å la deg utbytte og manipulere av selskapet, eller vil du slutte opp om det alternativet som nå finnes ?

 
 
 
 

Å åpne en konto hos WT.Social vil gi deg mulighet til å fortsette med det du brukte Facebook til, samtidig som Facebook ikke lenger vil kunne gjøre butikk på deg og dine venner. Det vil

bidra til å redusere dette selskapets enorme og ødeleggende makt. Så altså: lukk din Facebook-konto snarest og åpne en hos WT.Social i stedet, og be alle dine venner og kontakter om å gjøre det samme !