erlingamble.com/ blogg


Flyselskapet Norwegian har løst sitt finansieringsproblem:

Som en følge av koronakrisen mottok flyselskapet Norwegian i våres betydelig økonomisk støtte fra den norske staten, under forutsetning av at selskapet i tillegg klarte å hente inn noen milliarder fra andre kilder. Det klarte selskapet, blant annet ved at at man i slutten av mai 2020 lot et selskap kontrollert av den kinesiske staten kjøpe opp drøye 12,5% av aksjene. Dermed kontrollerer den kinesiske staten nå 1/8 av vårt største flyselskap. Så vidt jeg har kunnet registrere, har dette skjedd uten at det har utløst noen som helst offentlig debatt i Norge i den tiden som siden har gått.