erlingamble.com/ blogg


Stortinget ført bak lyset av Olje- og energidepartementet:

Som kjent har Greenpeace, Natur og Ungdom og Besteforeldrenes Klimaaksjon gått til sak mot Staten for å ha forbrutt seg mot Grunnloven ved å ha åpnet for letevirksomhet etter olje i Barentshavet. Bakgrunnen er at Grunnlovens §112 slår fast at enhver har rett til "et levelig miljø" og at det er myndighetenes ansvar å sørge for at denne retten innfris. Oljevirksomhet i Barentshavet vil bidra til å gjøre det enda vanskeligere for Norge å innfri målsettingen om å unngå at jordens temperatur øker med mer enn 2 grader, med de omfattende konsekvenser dette vil ha for oss alle. I tillegg kommer de mer lokale katastrofene som kan følge av den risikosporten det er å drive med oljeutvinning i et arktisk havområde.

Denne rettsaken nå har vært gjennom flere instanser. Høyesterett avsluttet nylig (12.november) sin behandling av den. Under rettssaken er det kommet frem at da Stortinget skulle behandle saken i 2013, unnlot Olje- og energidepartementet ved Oljeminister Ola Borten Moe å legge frem en rapport der det fremgikk at man for å starte letevirksomheten la til grunn at oljeprisen, som i 2013 lå på rundt 100 Ṣ pr fat, skulle stige opp mot 120 Ṣ pr fat frem mot 2030. Hvis det derimot skulle vise seg at oljeprisen i stedet skulle legge seg på 90 Ṣ pr fat eller lavere, slo rapporten fast at da ville oljeutvinning i Barentshavet ikke være lønnsom.

Nå har det i ettertid vist seg at antagelsen om en stigning opp mot 120 Ṣ pr fat var svært optimistisk. Mellom 2015 og 2020 har prisen i stedet pendlet mellom 40 og 80 Ṣ pr fat, og det er lite som tyder på at den vil stige så mye som skal til for at en utbygging av Barentshavet vil svare seg.

Det er grunn til å tro at en noe større andel av stortingsrepresentantene ville vært skeptiske til å gi grønt lys for letevirksomheten dersom de var blitt gjort kjent med denne rapporten. Uansett hva Høyesterett kommer frem til, er det en skandale at rapporten ikke ble gjort kjent for Stortinget.

Kjennelsen er ventet om noen uker. Rettsaken har kostet de tre organisasjonene veldig mye penger. Du kan hjelpe dem med å betale regningen eller støtte dem på andre måter, klikk på ikonene under for å få vite mer om hvordan.