Erling Ambles hjemmesider/ blogg

Reglene for hvordan vi skal omgås under pandemien tolkes litt ulikt av forskjellige mennesker: