Erling Ambles hjemmesider

Min CV

     

Tillitsverv

For meg har det å være arkitekt også betydd å engasjere meg i det å ta vare på gamle hus og bygningsmiljøer. Dette medførte at jeg på begynnelsen av 80-tallet ble styreleder i et lite borettslag i trehusmiljøet på Kampen i Oslo, med forvaltningsansvar for fire bevaringsverdige trehus som var bygget på slutten av 1870-årene. Dette ble et verv jeg ble sittende med i ca femten år. Det offisielle navnet var Borettslaget Norderhovgate 1-5, men på folkemunne ble det kalt Familiekroken fordi det i gamle dager hadde bodd veldig mange barnefamilier der.

I løpet av de årene jeg satt som styreleder ble det bl a foretatt en omfattende renovering av de gamle husene (i 1996-1997). Dette var nødvendig fordi den renoveringen som Oslo Byfornyelse hadde foretatt i 1979-81 var utilstrekkelig og til dels feilaktig utført. I 1996-97 ble bl a fasadene etterisolert og takene lagt om.

Det var et svært aktivt beboermiljø på Kampen på åtti- og nittitallet. Da et gammelt industrilokale i bydelen ble tomt på begynnelsen av åttitallet, tok en del av de driftige beboerne initiativ til å få kjøpt det, og å få opprettet stiftelsen "Kampen bydelshus" med det formål å drive det som aktivitetshus for beboerne på Kampen. Jeg var en av dem som la ned en god del arbeide i dette, og satt bl a som styremedlem i stiftelsen de første syv årene den eksisterte.

Jeg flyttet fra Kampen til St Hanshaugen i 2001. Også her ble jeg boende i en verneverdig bygning, og også her havnet jeg etter et par år som styreleder, i Boligaksjeselskapet St Hanshaugterrassen II AS som det het. Dette var et verv jeg hadde fra 2005 til 2009.

  Familiekroken
(Borettslaget Norderhovgata 1-5)

  Kampen bydelshus

 
St Hanshaugterrassen II AS
(Geitmyrsveien 3-5)